jor city shopperinfoshop citiesprijzenmaatwerkreferentiescontact


credits/disclaimer

Foto credits

Hoofdbalk

Vrouwenbenen: Mirko Delcaldo, Italy
 
Collages

Zwarte jurk (algemeen, Antwerp): Marcus Hannerstig, Sweden.
Galleria Vittoria Emanuele (Milan): Shannon Robalino, United Kingdom

Disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Jor City Shopper niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Jor Workshop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Jor City Shopper sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Jor City Shopper gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Jor City Shopper aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Jor City Shopper.

(terug)


london paris antwerp milan